Hva kan vi gjøre for deg?

MTI Vekst er et investeringsselskap med fokus på bedrifter som har kunder og bevist forretningsmodell, men trenger kapital og bistand til hurtigere vekst.

Vi er ikke et forvaltet fond. Alle våre erfarne investorer har en aktiv rolle i utvelgelse og oppfølging av det enkelte selskap. Vår samlede kompetanse og erfaring omfatter mange ulike bransjer og segmenter.

Se våre investeringskriteria under. Disse er selvsagt ikke uten unntak, men gir en pekepinn på hvordan vi tenker og hva vi fokuserer på. Ta gjerne kontakt om du er en potensiell co-investor med samme tankesett/kriteria som oss.

Vi har kontorer i sentrum av Oslo, og i Forskningsparken til Universitetet i Sørøst Norge (USN) i Vestfold. Naturlig nok møter vi derfor ofte virksomheter med hovedkontor på det sentrale Østlandet, men alle som møter våre kriteria oppfordres til å ta kontakt.

Vi har heller ingen fast investerings horisont. Men vi må ha en felles ambisjon og mål om exit. Vi er ingen bank …

Vi samarbeider tett med andre investeringsselskap, næringsliv, akademia og andre aktører som kan bistå med kommersialisering og kapitalisering av virksomheter.
Våre samarbeidspartnere kan også tilby rådgivning som en betalbar tjeneste, inkludert «management for hire». Vi kan derfor hjelpe mange gründere og virksomheter i vår portefølje helt fra idé-fasen gjennom oppstart og vekst til exit.

Investeringskriteria

Team
 • Vi ser etter dedikerte personer med betydelig erfaring og ambisjon om å bringe selskapet frem til neste fase.
 • Tydelig ledelse, men mottagelige for innspill og veiledning.
 • Kommersielle, ikke for produktorienterte.
Marked og bransje
 • Vi har ingen spesielle krav til segment eller bransje.
 • Selskapet må ha en forretningsidé med betydelig vekstpotensial.
 • Gjerne mot internasjonale markeder, men ingen forutsetning. Vi synes også det er svært spennende med bedrifter som har en vesentlig markedsandel i lokale markeder, og er potensielle oppkjøpskandidater på sikt.
 • Fortrinnsvis B2B, B2G, B2B2x. B2C i spesielle tilfelle der vi ser at selskapet allerede har en betydelig markedsposisjon.
Produkt eller tjeneste
 • Selskapet skal vise teknologiske løsninger med identifiserte fortrinn i sine markeder.
 • Vi må forstå produktet, og selv kunne kommunisere hva det er.
 • Vi ser etter selskaper med et klart verdigrunnlag til kunder og miljø.
Teknologi
 • All programvare uavhengig av bransje er interessant. Spesielt SAAS.
 • Men vi ser også gjerne på elektronikk utvikling og produksjon;  For eks. sensorer, kretskort, nettverkskomponenter m.m. 
 • Gjerne løsninger innen IoT (Internet of things) og IIot (Industrial Internet of things), kunstig intelligens og smarte systemer.
 • Alt av mikro- og nanoteknologi som kan utnytte ressurser ved USN; vannrensing, energi, materialteknologi m.m.
 • Men generelt er vi opportunistiske så lenge andre kriteria stemmer.
Forretningsmodell
 • Forretningsmodellen må være tydelig og skalerbar.
 • Gjerne abonnementsmodeller (recurring).
 • Vi ser også etter selskapets evne til å bygge barrierer både ift. eksisterende og fremtidig konkurranse. Gjerne patent, men ingen forutsetning. IP kan bygges på flere måter.
Struktur
 • Milepælinvestering er ønskelig. Normalt 0,5 – 3 MNOK i første investering.
 • Tydelig vei for videre vekst og kapitalisering.
 • Fokus på virksomheter priset lavere enn 25 MNOK, men er opportunistiske.
 • Co-investor er som oftest ønsket.
 • Styredeltagelse og rolle case-by-case, men normalt ingen forutsetning.

INVESTORENE

MTI Vekst er et investeringsfellesskap.  Alle investorene deltar i seleksjon og vurderinger av investeringsmulighetene. Beslutninger vedtas med 2/3 flertall av investorene.

Edvin Austbø

Alden AS

Investor med portefølje innen teknologi, eiendom, detaljhandel, og mye mer. Investerer i noterte og unoterte virksomheter.

Sigge Ollendorff

Lucienne AS

Investor med betydelig erfaring og investeringer innen eiendom og teknologibedrifter, nasjonalt og internasjonalt.

Bjørnar Olsen

BO-BO Invest AS

Autorisert finansanalytiker med 30+ års erfaring. Forvaltet investeringer på vegne av et knippe investorer og seg selv siden 1999.

John Helge Fjellheim

Rabakken Invest AS

Investor med svært lang erfaring fra elektronikkindustrien i Norge. Bakgrunn fra Airthings, Disruptive Technologies, Energy Micro, Chipcon m.fl..

Richard Urbanski

TTC Invest AS

Investeringsselskap med interesser innen import, eiendom, transport, og teknologi. Investerer i noterte og unoterte virksomheter.

Christian Storm

Bleke Invest AS

Investor med lang ledererfaring fra norsk næringsliv innen økonomi, finans og telecom, nasjonalt og internasjonalt (spesielt Asia).

Truls Tvete

Privat investor

Man.dir. Polaris Industries. Bred erfaring og spesialkompetanse innen kjededrift og vareflyt fra norsk og internasjonal retail-sektor.

Johan Lindqvist

Windchange AS

Aktiv leder og investor i ulike virksomheter innen e-helse. Omfattende erfaring fra Skandinaviske og internasjonale IT-virksomheter.

Roy Gausaker

RG Holding AS

Daglig leder Envo AS. Har tatt flere IT-virksomheter innen retail og kommunikasjon fra gründerfase til kommersialisering.

Andreas Hojem Olsen

AHO Invest AS

Daglig leder og medeier i Format Eiendom, rådgivende ingeniørselskap som utvikler bolig- og næringsbygg.

Roar Aasvang

Finova AS

Lang erfaring fra finansiering, oppstart, drift, videreutvikling, ledelse og salg av teknologi-bedrifter. Styreleder i MTI.

Jan Wessel Bratterud

Finova AS, og Ontogeny Corp. Finance AS

Bakgrunn fra salg og markedsføring av IT-produkter og tjenester, samt 15 års erfaring fra kjøp, salg og oppkapitalisering av bedrifter.  

Samarbeidspartnere

Vi tilbyr bistand til forretningsutvikling og finansielle tjenester gjennom våre samarbeidspartnere:

Inkubator

Rådgivning, kontorplass og annen bistand til oppstartsbedrifter. USN Bakkenteigen.

Verdiutvikling

Strategisk rådgivning, forretningsutvikling, kapitalstruktur, interimledelse.

Corporate Finance

Eierskifte, MBO, fusjoner, oppkjøp, verdivurdering og finansiering.

Portefølje

Utvalg

Bridgehill vil bli en verdensledende aktør innenfor brannsikkerhet. 

Miljøteknologi. Behandling av avløpsvann, slam og organisk avfall for produksjon av biokull og bioolje.

Utvikling av GPS og AR-baserte spill for utdanning.

Patentsøkt måleinstrument for olje- og gassbransjen.

Avansert, patentert medtech sensor for tidlig varsling av ischemia. Investering gjennom MTI.

Videreutvikling av kjent norsk teknologi for å begrense stormer fra å utvikle seg til tropiske orkaner.

Patentsøkt, trådløst maskenettverk med lang rekkevidde og støtte for de vesentlige RF-standardene.

Trådløs bremseteknologi for sykler, rullestoler og mye mer

Utvikler spillkonsepter basert på AI og videoanalyse

Det fleksible systemet for portåpning og styring av tilgang til garasjen.

Energilagringsenheter som tilbyr høy effekttetthet med svært rask lading og utlading.

Clikk QR-kode eller link. Alt du trenger for deling av all kontaktinformasjon og sosiale medier. 

Kontakt oss

MTI Vekst AS
v/ Jan Wessel Bratterud

+47 916 48 411

jan (at) mtivekst.no