Hva kan vi gjøre for deg?

MTI Vekst er et investeringsselskap med fokus på bedrifter som har kunder og bevist forretningsmodell, men trenger kapital og bistand til hurtigere vekst.

Vi er ikke et forvaltet fond. Alle våre erfarne investorer har en aktiv rolle i utvelgelse og oppfølging av det enkelte selskap. Vår samlede kompetanse og erfaring omfatter mange ulike bransjer og segmenter.

Se våre investeringskriteria under. Disse er selvsagt ikke uten unntak, men gir en pekepinn på hvordan vi tenker og hva vi fokuserer på. Ta gjerne kontakt om du er en potensiell co-investor med samme tankesett/kriteria som oss.

Vi har kontorer i sentrum av Oslo, og i Forskningsparken til Universitetet i Sørøst Norge (USN) i Vestfold. Naturlig nok møter vi derfor ofte virksomheter med hovedkontor på det sentrale Østlandet, men alle som møter våre kriteria oppfordres til å ta kontakt.

Vi har heller ingen fast investerings horisont. Men vi må ha en felles ambisjon og mål om exit. Vi er ingen bank …

Vi samarbeider tett med andre investeringsselskap, næringsliv, akademia og andre aktører som kan bistå med kommersialisering og kapitalisering av virksomheter.

Våre samarbeidspartnere kan også tilby rådgivning som en betalbar tjeneste, inkludert «management for hire». Vi kan derfor hjelpe mange gründere og virksomheter i vår portefølje helt fra idé-fasen gjennom oppstart og vekst til exit.

Investeringskriteria

Team
 • Vi ser etter dedikerte personer med betydelig erfaring og ambisjon om å bringe selskapet frem til neste fase.
 • Tydelig ledelse, men mottagelige for innspill og veiledning.
 • Kommersielle, ikke for produktorienterte.
Fase
 • Vi ser primært etter selskap som allerede har et produkt eller tjeneste på markedet.
 • Som har kunder og kontantstrøm, og en bevist forretningsmodell.
 • Men trenger noe kapital til videre vekst. Typisk i størrelsesorden 5 – 10 MNOK i denne runden, der vi kan være en av flere investorer.
Marked og bransje
 • Vi har ingen spesielle krav til segment eller bransje. Men vi er glade i teknologi med potensial for disrupsjon.
 • Selskapet må ha en forretningsidé med betydelig vekstpotensial.
 • Gjerne mot internasjonale markeder, men ingen forutsetning. Vi synes også det er svært spennende med bedrifter som kan få en vesentlig markedsandel i Norge, og er potensielle oppkjøpskandidater på sikt.
 • B2B og B2B2B. B2C og B2G kun i helt spesielle tilfelle der vi ser at selskapet allerede har en betydelig posisjon.
Produkt eller tjeneste
 • Selskapet skal vise teknologiske løsninger med identifiserte fortrinn i sine markeder
 • Vi må forstå produktet, og selv kunne kommunisere hva det er
 • Vi ser etter produkter og tjenester med et klart verdigrunnlag til kunder og miljø
Teknologi
 • All programvare uavhengig av bransje er interessant. Selvsagt SAAS, men gjerne også kombinert med konsulent.
 • Vi ser også gjerne på elektronikk utvikling og produksjon;  For eks. sensorer, kretskort, nettverkskomponenter m.m. 
 • Gjerne løsninger innen IoT (Internet of things) og IIot (Industrial Internet of things), kunstig intelligens og smarte systemer.
 • Alt av mikro- og nanoteknologi som kan utnytte ressurser ved USN; vannrensing, energi, materialteknologi m.m.
 • Men generelt er vi opportunistiske så lenge andre kriteria stemmer.
Forretningsmodell
 • Forretningsmodellen må være tydelig og skalerbar
 • Gjerne abonnementsmodeller (recurring)
 • Vi ser også etter selskapets evne til å bygge barrierer både ift. eksisterende og fremtidig konkurranse. Gjerne patent, men ingen forutsetning. IP kan bygges på flere måter
Struktur
 • Milepælinvestering er ønskelig. Normalt 2 – 3 MNOK i første investering, men vi kan også se på høyere førstegangsinvestering
 • Tydelig vei for videre vekst og kapitalisering
 • Vår mulighet for å være med på utviklingen av selskapet er viktigere enn selskapsprisingen 
 • Co-investor er som oftest ønsket
 • Eventuell styredeltagelse og rolle vurderes case-by-case, men normalt ingen forutsetning

INVESTORENE

MTI Vekst er et investeringsfellesskap.  Alle investorene deltar i seleksjon og vurderinger av investeringsmulighetene. Beslutninger vedtas med 2/3 flertall av investorene.

Edvin Austbø

Alden AS

Investor med portefølje innen teknologi, eiendom, detaljhandel, og mye mer. Investerer i noterte og unoterte virksomheter.

Sigge Ollendorff

Lucienne AS

Investor med betydelig erfaring og investeringer innen eiendom og teknologibedrifter, nasjonalt og internasjonalt.

Bjørnar Olsen

BO-BO Invest AS

Autorisert finansanalytiker med 30+ års erfaring. Forvaltet investeringer på vegne av et knippe investorer og seg selv siden 1999.

John Helge Fjellheim

Rabakken Invest AS

Investor med svært lang erfaring fra elektronikkindustrien i Norge. Bakgrunn fra Airthings, Disruptive Technologies, Energy Micro, Chipcon m.fl..

Richard Urbanski

TTC Invest AS

Investeringsselskap med interesser innen import, eiendom, transport, og teknologi. Investerer i noterte og unoterte virksomheter.

Christian Storm

Bleke Invest AS

Investor med lang ledererfaring fra norsk næringsliv innen økonomi, finans og telecom, nasjonalt og internasjonalt (spesielt Asia).

Truls Tvete

Privat investor

Man.dir. Polaris Industries. Bred erfaring og spesialkompetanse innen kjededrift og vareflyt fra norsk og internasjonal retail-sektor.

Johan Lindqvist

Windchange AS

Aktiv leder og investor i ulike virksomheter innen e-helse. Omfattende erfaring fra Skandinaviske og internasjonale IT-virksomheter.

Roy Gausaker

RG Holding AS

Daglig leder Envo AS. Har tatt flere IT-virksomheter innen retail og kommunikasjon fra gründerfase til kommersialisering.

Andreas Hojem Olsen

AHO Invest AS

Daglig leder og medeier i Format Eiendom, rådgivende ingeniørselskap som utvikler bolig- og næringsbygg.

Roar Aasvang

Finova AS

Lang erfaring fra finansiering, oppstart, drift, videreutvikling, ledelse og salg av teknologi-bedrifter. Styreleder i MTI.

Jan Wessel Bratterud

Ontogeny Group

Bakgrunn fra salg og markedsføring av IT-produkter og tjenester, samt 20 års erfaring fra kjøp, salg og oppkapitalisering av bedrifter.

Samarbeidspartnere

Vi tilbyr bistand til forretningsutvikling og finansielle tjenester gjennom våre samarbeidspartnere:

Inkubator

Rådgivning, kontorplass og annen bistand til oppstartsbedrifter. USN Bakkenteigen.

Verdiutvikling

Strategisk rådgivning, forretningsutvikling, kapitalstruktur, interimledelse.

Corporate Finance

Eierskifte, MBO, fusjoner, oppkjøp, verdivurdering og finansiering.

SØKER DU KAPITAL?

Pitch40 er en investeringsplattform som henter kapital til unike startups. De er vår partner for screening av investeringsmuligheter. Her samarbeider vi med et stort antall andre investorer som alle har kommitert seg til å investere vesentlige beløp i startups.

Vi ber om at alle startups som søker kapital (eller investorer som vil coinvestere med oss og andre) tar kontakt med Pitch40.

Portefølje

Utvalg

Morgendagens datarom for sømløse transaksjoner. Prøv ut ENVE som ditt nye datarom og opplev hvor effektiv en due diligence prosess kan bli!

Mia Health-appen og Mia Insight-portalen gir maksimal helsegevinst for din bedrift. Samler alle ansatte, pågående tiltak og initiativ på en plattform.

WindSim Logo

WindSim er banebrytende for bruken av CFD-teknologi for å optimalisere plassering av vindturbiner – slik at kunden kan designe mer lønnsomme vindparker.

Det beste og mest fleksible systemet for portåpning og styring av tilgang til fellesgarasjer og fellesområder.

Verdenspatent på banebrytende superkapasitorer – energilagringsenheter som tilbyr høy effekttetthet med svært rask lading og utlading.

Verdenspatent på banebrytende superkapasitorer – energilagringsenheter som tilbyr høy effekttetthet med svært rask lading og utlading.

Bridgehill er produsent av verdens beste branntepper, og er på vei til å bli en verdensledende aktør innenfor brannsikkerhet. 

Avansert, patentert medtech sensor for tidlig varsling av ischemia. Investering gjennom MTI.

WAI leverer pyrolysefabrikker som forvandler ulike typer organisk materiale fra avfall til nye miljøvennlige produkter.

En Edtech bedrift som utvikler GPS og AR-baserte spill for opplæring. Tenk kombinasjonen av Pokemon og Kahoot!

Patentsøkt måleinstrument for olje- og gassbransjen.

Trådløs bremseteknologi for sykler, rullestoler og mye mer

Videreutvikling av boblegardin-teknologi som brukes for å holde havner isfrie til å begrense stormer fra å utvikle seg til tropiske orkaner.

Clikk QR-kode eller link. Alt du trenger for deling av all kontaktinformasjon og sosiale medier.

Utvikler spillkonsepter basert på AI og videoanalyse